Valberedningens förslag till LKK styrelse 2020

Valberedningen har övervägt inkomna nomineringar och nominerar följande personer till årets styrelse:
Jurate Kumpiene
Petra Rantatalo
Jonas Pettersson
Isa Sunnerö
Tobi Bauer
Felicia Frankki
Gustav Häggström

Till valberedning nomineras David Jonsson och Ashwin Shah

//Niklas Engman och Joel Andersson