En ledande klätterklubb och en förebild i Sverige!

Äntligen har vi nått vårat mål, att sammanslå Fyrkantens Klätterklubb och Luleklättrarna till en stark förening – Luleå Klätterklubb. En resa som pågått i över två år, som bildat nya vänskaper och skapat helt nya förutsättningar för klättringen i och runt om Luleå.

Det första samverkansmötet ägde rum redan 2015-12-22, men det var tillsammans med Matilda Boudin hos SISU Idrottsutbildarna som arbetet med en sammanslagning började på allvar. Vid mötet lärde vi känna varandra och satte värdegrunden för den nya föreningen. Med hjälp av SWOT-analyser gick vi igenom våra styrkor och problemsättningar som klättringen i Luleå har.

Visionen löd
En ledande Klätterklubb och en förebild i Sverige

Verksamhetsidé
Vi vill erbjuda och utveckla klättringen i Luleå för alla

Värdegrunden

  • Säkerhet
  • Gemenskap & Glädje
  • Jämställdhet
  • Delaktighet
  • Ambition, utveckling och framåtanda

Utifrån detta arbete kunde vi se att bägge föreningarna hade samma mål och agenda, och vi bestämde oss att därifrån jobba ihop som en gemensam styrelse fram till en eventuell sammanslagning.

Vid extra årsmöten för bägge klubbarna stod det klart att medlemmarna tyckte lika.

Vad vi åstadkommit 
Under tiden som arbetet med övergång till den nya föreningen har fortskridit har vi även jobbat parallellt med att utveckla klättringen i Luleå.

Klubbarna har bl.a. gemensamt hållit i SKFs klätterkarneval ute på Åbergsfortet, presenterat klättringen och dess behov för Fritidsnämnden i Luleå, tecknat ett avtal på en ny boulderhall i Luleå Energi Arena, bedrivit terminsklättring för barn- och ungdomar, hållit i Prova på-klättring m.m.

Framåtanda
Vi ser nu positivt på framtiden för Luleå Klätterklubb, en klubb som nu kommunen verkligen fått upp ögonen för och som med sitt medlemsantal kommer kunna kräva mera resurser. För att främja både inom- och utomhusklättringen i våra områden.

EST 1995
Trots våran nystart så har vi inte glömt våra områdens historia, de första stadgarna för föreningsverksamhet kring klättring i Luleå dateras ända tillbaka till 1995. Och det är upp till oss alla att förvalta och bygga vidare på detta arv för kommande klättrare.

Ta chansen
Valberedningen är nu igång med att föreslå medlemmar till nästa års styrelse för Luleå Klätterklubb, brinner du för klättringen i Luleå och har tid och energi att bidra, passa på att anmäl ditt intresse. Utskick med mer information kommer att ske via e-mail.

Och om du inte hunnit teckna ditt medlemskap än så kan du göra det här.

Nu ser vi fram emot att utvecklas och ha roligt på väggarna inomhus, tills dess att klipporna tinar fram igen. Hoppas vi syns!

Med vänlig hälsning,
Fredrik Berg och styrelsen, Luleå Klätterklubb.