Luleå klätterklubb
Luleå klätterklubb bildades i december 2017 genom en sammanslagning av Fyrkantens klätterklubb och Luleklättrarna. Klubben har cirka 300 medlemmar och är medlem i Svenska klätterförbundet, SKF. Som medlem i klubben omfattas du därmed av SKF:s medlemsförsäkring, som gäller vid en eventuell klätterrelaterad olycka.

Luleå klätterklubb är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran.

Vår vision
Vi vill vara en ledande klätterklubb och en förebild i Sverige.

Verksamhetsidé
Att erbjuda och utveckla klättringen i Luleå med omnejd för alla.

Värdegrund
Gemenskap & glädje
Jämställdhet och mångfald
Delaktighet
Utveckling & framåtanda
Säkerhet

Luleå klätterklubbs gällande dokument
LKK Stadgar

LKK Policy

Luleå klätterklubbs styrelse
Andreas Atthammar, ordförande
Jonas Pettersson, kassör
Dennis Thol, styrelseledamot
Jonatan Palmgren, styrelseledamot
Anna Nilsson, styrelseledamot
Nina Malmqvist, styrelseledamot
Jurate Kumpiene, styrelseledamot
David Jonsson, styerlseledamot

Valberedning: Gustav Häggström (ord) och Tobias Bauer