Luleå klätterklubb är en sammanslagning av Fyrkantens klätterklubb och Luleklättrarna och bildades i december 2017.
Luleå klätterklubb är medlem i Svenska Klätterförbundet, bergsport.se
Organisationsnummer: 802498-6609

Vår vision
”En ledande klätterklubb och en förebild i Sverige.”

Verksamhetsidé
”Att erbjuda och utveckla klättringen i Luleå för alla.”

Värdegrund
– Gemenskap & glädje,
– jämställdhet och mångfald,
– delaktighet,
– utveckling & framåtanda,
– säkerhet.

Luleå klätterklubbs gällande dokument
LKK Stadgar

LKK Policy

Ansökan om ersättning för tävling och utbildning
(funkar bäst med Word)
Ladda ner, fyll i och skicka till [email protected]

Luleå klätterklubbs styrelse
Tobias Bauer, styrelsens ordförande
Jonas Pettersson, styrelsens kassör
Isabel Sunnerö, styrelsens sekreterare
Felicia Frankki, styrelseledamot
Gustav Häggström, styrelseledamot
Petra Rantatalo, styrelseledamot
Jurate Kumpiene, styrelseledamot

Styrelsen håller i accessansvaret

 

Fram till årsmötet 2018 bestod ledningen av en gemensam styrelse med bakgrund från båda föreningarna.

Fyrkantens Klätterklubb
Idéella föreningen Fyrkantens Klätterklubb startades 2015.
Fredrik Berg, styrelsens ordförande
Andreas Atthammar, styrelsens vice ordförande
Desirée Wiippa, styrelseledamot samt trivsel- och accessansvarig
Karin Zederfeldt, styrelsens kassör
Björn Öström, styrelsens sekreterare
Henrik Thyni, styrelseledamot samt utbildningsansvarig

Luleklättrarna
Idéella föreningen Luleklättrarna startades 1995.
Oskar Norberg Lundmark, styrelsens ordförande
Klas Morin, styrelsens kassör samt medlemsansvarig
Linn Karlsson, styrelsens sekreterare
Linnea Cederwall, styrelseledamot samt utbildningsansvarig
Kristoffer Lindbäck, styrelseledamot samt accessansvarig
Ida Määttä, styrelseledamot
Per Engström, styrelseledamot

Robert Jacobsson, revisor
Jimmy Sundin, revisor suppleant
Adam Evanne, valberedning