Luleå klätterklubb är en sammanslagning av Fyrkantens klätterklubb och Luleklättrarna och bildades i december 2017.
Luleå klätterklubb är medlem i Svenska Klätterförbundet, bergsport.se
Organisationsnummer: 897001-5957

Vår vision
”En ledande klätterklubb och en förebild i Sverige.”

Verksamhetsidé
”Att erbjuda och utveckla klättringen i Luleå för alla.”

Värdegrund
– Gemenskap & glädje,
– jämställdhet och mångfald,
– delaktighet,
– utveckling & framåtanda,
– säkerhet.

Luleå klätterklubbs gällande dokument
LKK Stadgar

LKK Policy

Luleå klätterklubb
Linnea Cederwall, styrelsens ordförande
Klas Morin, styrelsens kassör samt medlemsansvarig
Henrik Thyni, styrelsens sekreterare
Desirée Wiippa, styrelseledamot
Oskar Norberg Lundmark, styrelseledamot
Andreas Atthammar, styrelseledamot
Mari Molin, styrelseledamot
Klara Hussami, styrelseledamot
Fredrik Berg, styrelseledamot

 

Fram till årsmötet 2018 bestod ledningen av en gemensam styrelse med bakgrund från båda föreningarna.

Fyrkantens Klätterklubb
Idéella föreningen Fyrkantens Klätterklubb startades 2015.
Fredrik Berg, styrelsens ordförande
Andreas Atthammar, styrelsens vice ordförande
Desirée Wiippa, styrelseledamot samt trivsel- och accessansvarig
Karin Zederfeldt, styrelsens kassör
Björn Öström, styrelsens sekreterare
Henrik Thyni, styrelseledamot samt utbildningsansvarig

Luleklättrarna
Idéella föreningen Luleklättrarna startades 1995.
Oskar Norberg Lundmark, styrelsens ordförande
Klas Morin, styrelsens kassör samt medlemsansvarig
Linn Karlsson, styrelsens sekreterare
Linnea Cederwall, styrelseledamot samt utbildningsansvarig
Kristoffer Lindbäck, styrelseledamot samt accessansvarig
Ida Määttä, styrelseledamot
Per Engström, styrelseledamot

Robert Jacobsson, revisor
Jimmy Sundin, revisor suppleant
Adam Evanne, valberedning