Luleå klätterklubbs barn- och ungdomsverksamhet

Luleå klätterklubb har under flera år haft en populär barnverksamhet med många barn och föräldrar som deltagit. Här nedan beskrivs det upplägg som klubben arbetar utifrån. Anmälan till barn- och ungdomsverksamhet sker via information i sociala medier. Facebook  och Instagram

Grupp 1

 • Åldersgrupp 8-10 år
 • Nya inom klättring, fokus på att klättring ska vara roligt
 • Relativt kravlöst för att varje individ ska kunna ta nästa steg när de uppnått mognad
 • Grundläggande kring utrustning, nytta och funktion med utrustningens alla delar
 • Behärska dubbelåtta och kamratkontroll utifrån mognadsgrad
 • Arbeta med kommandon, ”Säkring klar”, ”Jag klättrar” etc.
 • Enklare klätterteknik, arbeta med att klättra hela vägen, vänja sig vid höjden

Verksamheten är i huvudsak förlagd till Hälsans Hus (HH), cirka 15 tillfällen per termin i två terminer. 5 barn klättrar och 5 barn har golvlekar, samt byte av aktivitetet efter halva träningen, totalt 10 barn.

2 huvudledare + 1-2 hjälptränare. Minst 6 närvarande ledare med grönt kort (inklusive föräldrar), 5 säkrar.

Föräldrar skall ha grönt kort och närvara enligt roterande schema för att säkra under klätterpassen, antal tillfällen per termin kommer att variera beroende på ledartillgång.

 Grupp 2

 • Åldersgrupp 9-12 år. Mogna att delta för klättringens skull
 • Viss vana sedan tidigare, fokus på att klättring skall vara roligt och intressant.
 • Relativt kravlöst för att varje individ skall kunna ta nästa steg när de uppnått mognad.
 • Grundläggande kring utrustning, nytta och funktion med utrustningens alla delar.
 • Lär sig dubbelåtta och kamratkontroll självständigt.
 • Arbeta med kommandon, ”Säkring klar”, ”Jag klättrar” etc.
 • Enklare klätterteknik, arbeta med att klättra hela vägen, vänja sig vid höjden.
 • Träna på att våga falla.
 • Klättra enkla leder på Repvägg och Bouldervägg.
 • Om gruppen bedöms mogen under andra halvan av termin 1 och/eller första halvan av termin 2 introduceras kamratsäkring med hjälplåsande broms av typ Wild Country Revo i grupper om 3 barn per rep med en ledare per rep.

Verksamheten är förlagd till Hälsans Hus från början, men träning kommer också ske i boulderrummet och på Klätterhuset (om gruppen bedöms mogen för det). 5 barn klättrar och 5 barn har golvlekar, samt byte av aktivitetet efter halva träningen, totalt 10 barn. Cirka 15 tillfällen per termin i två terminer.

2 huvudledare + 1-2 hjälptränare. Minst 6 närvarande ledare med grönt kort, 5 säkrar. Om kamratsäkring introduceras skall instruktör för grönt kort närvara.

Föräldrar skall ha grönt kort och närvara enligt roterande schema för att säkra under klätterpassen, antal tillfällen per termin kommer att variera beroende på ledartillgång.

Grupp 3

 • Barn från ca 11 år. Ledare avgör om mognadsgrad uppnåtts. Yngre barn kan bedömas redo för grupp 3.
 • Fokus i huvudsak på intresse, erfarenhet, kunskap och utveckling.
 • Motiverade till att utvecklas som klättrare, har grundläggande teknik och rephantering enligt utveckling i grupp 2 ovan.
 • Normalt sett någon som har erfarenhet av klättring sedan tidigare alternativt klättrat flera terminer.
 • Förstå utrustningens funktion och nyttan med varje enskild del.
 • Utför dubbelåtta, knyter in sig själv samt utför en korrekt kamratkontroll.
 • Arbetar med kommandon med självklarhet, ”Säkring klar”, ”Jag klättrar” etc.
 • Känna till enklare klätterteknik, arbeta med att klättra hela leder.
 • Vågar falla på kommando från säkrare och kan hantera spontana fall.
 • Arbeta mer med klätterteknik, fotarbete, handplaceringar, viktöverföringar och matchning
 • Arbeta med att bygga upp säkerhetstänket i olika situationer
 • Utbildas i säkringsarbete och säkrar kamrater under kontroll av ledare. Erhåller grönt kort med examination av instruktör. Begränsat grönt kort utfärdas till barn yngre än 13 år.
 • Introduktion till ledklättringsteknik under topprepssäkring
 • Kan delta i klubbtävlingar/regionala tävlingar

1-2 huvudledare + 1-2 hjälptränare. Träning i boulderrummet och på Klätterhuset i första hand. Vid behov föräldrar som närvarar och hjälper till med säkring. Förhoppningsvis också äldre barn med eget grönt kort som deltagare.

Rekrytering av ledare till barn- och ungdomsverksamheten pågår i samarbete med Klätterhuset.

Som aktiv ledare i LKK bjuder klubben på medlemsskapet!

Klätterkurser

Luleå klätterklubb arrangerar olika typer av klätterkurser:

 • Grundkurs (topprepskurs)
 • Fortsättningskort (ledklättringskurs)
 • Sportklätterkurser (utomhusklättring på leder med fasta säkringar)

Målet med kurserna är att utveckla er som klättrare (nya som gamla) samt utbilda nya instruktörer.  Vi eftersträvar att alltid ha en hjälpinstruktör med som är under utbildning till nästa kompetensnivå.  Mer information om respektive kurs finns under bokning.

Anmälan sker på klubbens bokningssida:

https://www.luleaklatterklubb.se/boka-kurs-och-utbildning

 

Utbildning till ledare, tränare eller instruktör

Är du intresserad av att bli barn- och ungdomsledare, tränare eller instruktör av något slag, kontakta då Luleå klätterklubb. Luleå klätterklubb kan i begränsad form erbjuda utbildningsverksamhet.