Luleå med omnejd erbjuder några av Sveriges bästa sportklättringsklippor. De mest populära utomhusområderna är Niemisel (sportklättring), Källsberget (sportklättring) och Falkberget (sportklättring), Brändön (bouldering) och Ängesbyn (bouldering).

Den mest kända och kanske också Sveriges enskilt bästa klippa är MTV-väggen i Niemisel. Vi har dessutom flera boulderområden av varierande storlek och kvalitet.

Vi tar ansvar för många klätterområden; accessfrågor och översyn.

Sportklättring
Niemisel, https://27crags.com/crags/niemisel
Falkberget, https://27crags.com/crags/falkberget-lulea
Åberget, https://27crags.com/crags/aberget
Åbergsfortet, https://27crags.com/crags/abergsfortet
Källsberget, https://27crags.com/crags/kallsberget
Hundberget, https://27crags.com/crags/hundberget
Dödlarsberget, https://27crags.com/crags/dodlarsberget

Bouldering
Brändön, https://27crags.com/crags/brandon
Ängesbyn, https://27crags.com/crags/angesbyn
Rian, https://27crags.com/crags/rian
Sangis, https://27crags.com/crags/sangis
Kantaberg, https://27crags.com/crags/kantaberg
Jävre, https://27crags.com/crags/javre
Bälinge, https://27crags.com/crags/balinge

Tryckt förare
Norra Kustlandet, se http://borrbult.blogspot.se/p/webshop.html

Områdesutveckling och förvaltning
Är du intresserad av att utveckla nya områden eller fräscha upp befintliga? Då kan du få hjälp! Prata med anläggningsgruppen (via [email protected]) innan så kanske vi kan hjälpa till med nödvändig utrustning samt eventuellt material. Luleå klätterklubb står inte för material i efterhand.