Styrelsen 2023 – dags att nominera ledamöter till styrelsen

LKK Styrelse 2023

David Jonsson, Ordförande

Andreas Jonsson, kassör

Petra Rantatalo, ledamot

Mikael Andersson, ledamot

Jonathan Frankfeldt, ledamot

Elin Sundström, ledamot

 

Valberedningen: Mattias Lehto och Tobi Bauer